zondag 6 mei 2012

Stille zachte stem

God drukt Zich uit in termen van waarheid, dat is in termen van wat Hij is; en deze uitdrukking is de mens. God is volmaakt, volkomen; daarom is de mens volmaakt, gezond. God is onbestreden Liefde, daarom drukt de mens onbeperkte liefde uit. God is Waarheid; daarom is de mens werkelijk. God is Ziel; daarom weerspiegelt de mens volmaakt bewustzijn. God is Geest, of Gemoed; daarom is de mens een geestelijk idee. Deze mens, deze geestelijke idee, deze uiteenzetting door de goddelijke Vader gegeven van Zijn eigen geĆÆndividualiseerde natuur, ontvangt Zijn aanwijzingen als feilloze leiding. Hij hoort deze als de stille zachte stem van Waarheid, als Gods verklaring, dat de mens volmaakt is. Leiding gaat niet van de ene stoffelijke persoon naar de andere. Alleen het geestelijk bewustzijn herkent de stem van de schepper. Leiding komt van God. Mrs. Eddy is zeer beslist op dit punt. Zij waarschuwt ons: “De meningen van mensen kunnen niet de plaats innemen van Gods openbaarwording” (Miscellaneous Writings, blz. 92). Bij het oplossen van menselijke problemen hoort eenieder zelf Waarheid. Een ander kan misschien helpen om zijn bewustzijn in overeenstemming te brengen met Waarheid, maar het is zijn individueel bewustzijn, dat - wanneer het in overeenstemming is gebracht - zelf de leiding ontvangt.

Geen opmerkingen: