donderdag 17 mei 2012

Samenbestaand


In het eerste hoofdstuk van Genesis over de schepping wordt duidelijk aangegeven dat de werkelijke schepping geheel geestelijk is. “God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem” (Gen. 1:27). Mrs. Eddy erkende God als de grote IK ZAL ZIJN, zoals de profeten en Christus Jezus gedaan hadden. Zij zag Hem als oneindige Geest of Gemoed. En waar zij begreep dat Hij Geest of Gemoed is, zag zij, dat Zijn schepping uit ideeën moest bestaan. Op die manier openbaarde zij de waarheid, dat, daar God oneindige Geest is, en altijd-durend, Zijn schepping bestaat uit onsterfelijke, geestelijke ideeën. Zij zag, dat het voor God, Geest, onmogelijk is iets te scheppen, dat het tegengestelde is van Hemzelf. De Waarheid van de werkelijke schepping is dat de mens en het heelal geestelijk zijn en niet stoffelijk. Dit is in tegenstelling tot het tweede hoofdstuk van Genesis, want dit scheppingsverhaal is stoffelijke schepping en daarom een mythe. Omdat God nooit een begin had, heeft ook de schepping, de werkelijke geestelijke schepping geen begin gehad. En omdat Gemoed altijd zal voortgaan om tot uitdrukking te komen en zich te manifesteren is er ook geen einde. Gods eeuwigheid - de eeuwigheid van Gemoed is een feit. Hoe staat het met de mens in deze relatie? De mens is Gods beeld, de weerspiegeling van God, de uiting of manifestatie van God. “Hij [de mens] is de samengestelde idee van God en omvat alle ware ideeën” Wetenschap en Gezondheid blz. 475. Op blz. 557 schrijft zij: “De goddelijke Wetenschap verdrijft de wolken van dwaling met het licht van Waarheid, heft de sluier op en doet zien, dat de mens nooit geboren is en nooit sterft, maar tezamen bestaat met zijn Schepper.”

Geen opmerkingen: