donderdag 10 mei 2012

Onzelfzuchtigheid


Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid blz. 192 het volgende: “Alles wat de gedachten van de mens in het spoor van onzelfzuchtige liefde houdt, ontvangt rechtstreeks de goddelijke macht.” Onzelfzuchtigheid, op geestelijke begrijpen gebaseerd, werkt als een wet van harmonie en succes op elk gebied, waar zij wordt ingezet. De goddelijk macht versterkt elk streven en leidt, beschermt en zegent haar. Soms zijn we geneigd te zeggen: “Wat kan dat beetje denken van mij nu bijdragen tot het aantonen van geestelijk bestuur in wereldse aangelegenheden?” Niemands denken is ooit in enig opzicht onbelangrijk; en wanneer we een beetje hebben geleerd van de macht van juist denken, dat op het goddelijk Beginsel is gebaseerd, is het ieders plicht zijn denken, zoveel als in het vermogen ligt, in aller belang aan te wenden en niet alleen maar voor zichzelf. “Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel”, zegt de Apostel Jacobus. Niemand kan de draagwijdte van zijn onzelfzuchtig en universeel gebed ten volle schatten. Om ‘t even, wat het probleem moge zijn, of het de enkeling of meerderen betreft, wanneer wij onze zelfheid ter zijde schuiven en ons in nederigheid tot God wenden, zal Zijn universele wet onze gebeden leiden en besturen, zodat de gevolgen vèr reikend en van onberekenbare invloed zullen blijken.

Geen opmerkingen: