maandag 14 mei 2012

Onware zin

In haar boek Miscellaneous Writings herinnert Mrs. Eddy ons er aan, dat de sterren te voorschijn komen in de duisternis (blz. 340). Op blz. 276 van hetzelfde boek zegt zij: “In Christian Science zal het middernachtelijk uur altijd het bruiloftsuur zijn, totdat, ‘aldaar . . . geen nacht [zal] zijn’.” En zij voegt eraan toe: “Uit de duisternis komt de heerlijkheid van onze Heer en Zijn goddelijke Liefde wordt te midden van verdrukking gevonden. Wanneer een onware zin lijdt, komt de ware zin te voorschijn en de bruidegom verschijnt. Dan worden wij gehuwd met een reinere en hogere liefde en een zuiverder en hoger ideaal.” Er zijn vele Bijbelse verhalen, die voorbeelden zijn van het feit, dat “de ware zin te voorschijn komt” wanneer de menselijke zin schijnbaar zonder hoop is. Daniel was in een leeuwenkuil, toen hij zijn meest verbazingwekkende demonstratie gaf van de tegenwoordigheid van Liefde; de drie jonge Hebreeërs waren in een brandende oven en Christus Jezus was in een graf. Paulus die veel te verduren had van de onware zinnen, schreef aan zijn vrienden in Galatië (Gal. 6:9): “Laat ons goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.” Een geestelijke genezing in Christian Science getuigt van Zijn bezielende tegenwoordigheid, die degene, die Hem zoekt, steunt en verheft om zijn eeuwige plaats in de universele uiting van Liefde te bewijzen.

Geen opmerkingen: