vrijdag 11 mei 2012

Nieuwe tong

Geestelijke ideeën, die hun oorsprong in Geest hebben, moeten aan hen, die geloven, dat zij in een stoffelijk heelal leven, wel in menselijke taal worden uitgelegd. Het stoffelijke of menselijke is niet een uit-zichzelf-bestaand iets, maar alleen een verkeerd begrip van het geestelijke en werkelijke heelal.Het geestelijke kan niet werkelijk aan het stoffelijke, het goddelijke niet aan het menselijke worden uitgelegd. Zelfs wanneer wij schijnbaar van menselijk standpunt bezig zijn het geestelijke duidelijk te maken aan het menselijk begrip, moeten wij weten, dat dit vermogen om de dingen te verklaren deel uitmaakt van de Christusmacht, zoals onderwezen en gedemonstreerd door Christus Jezus. Bij het bestuderen van Christian Science met behulp van de Bijbel en de boeken van Mrs. Eddy, moeten wij niet uit het oog verliezen, dat woorden, voor zover zij het heelal van Geest betreffen, geen goddelijke ideeën zijn, maar alleen goddelijke ideeën aanduiden. In haar boek Miscellany, blz. 238 zegt `Mrs. Eddy: “Daar God Geest is, zijn Zijn taal en Zijn bedoeling zuiver geestelijk. Onbezielde kennis van de overzettingen van de Schrift heeft weinig macht verleend om het Woord in praktijk te brengen. Daardoor werd de openbaring, ontdekking en schenking van Christian Science - de Christus-Wetenschap of  ‘nieuwe tong’, wat door Marcus werd voorspeld - een vereiste in de goddelijke ordening. Op de vlugge wieken van de geestelijke gedachte verheft de mens zich boven de letter, de wet of de moraal van het geïnspireerde Woord naar de geest van Waarheid, waardoor de Wetenschap wordt bereikt, die God demonstreert.”

Geen opmerkingen: