woensdag 30 mei 2012

Juiste blik

Echte rijkdom hebben zij, die hun bezit berekenen als zijnde ideeën, die uit God, het goddelijk Gemoed voortkomen. Onzelfzuchtigheid, eerlijkheid, geduld, reinheid, oprechtheid, liefde - deze zijn de dingen die overvloed uitmaken en groter zijn dan de rijkdommen van Croesus. De juiste blik op een ding of omstandigheid moet altijd geestelijk zijn. Onze Leidster zegt in Wetenschap en Gezondheid, blz. 492: “Voor een zuivere redenering moet men slechts één feit in gedachten houden, namelijk het geestelijk bestaan.” Dit begrijpen moet in elke fase van van ons denken en ervaring toegepast worden. Een stoffelijke maatstaf wordt soms gebruikt wanneer men de grootte van een stad of het aantal kerkleden van een kerk beoordeelt. Dit is even onjuist als iemands individueel karakter te beoordelen naar het vermogen dat hij kan gewichtheffen. Het is rechtschapenheid, Gode-gelijkenis en liefde, meer nog dan de omvang van een ledenlijst, die de belangrijkheid van een kerk bepaalt. Het is troostend en geruststellend te weten dat de betrekkelijke belangrijkheid van iedere groep Christian Scientisten evenredig is aan hun juist denken, aan het goede, dat zij volbrengen in hun streven het evangelie van Christus, Waarheid te prediken en de zieken te genezen. Door op de juiste wijze de juiste blik op onszelf en onze naasten te krijgen, kunnen wij ze allen zien van het standpunt van Geest, God.

Geen opmerkingen: