donderdag 31 mei 2012

Jaag naar het wit


Paulus, een van de meest bezielde denkers van alle eeuwen, sprak met ernst over de noodzaak om altijd voorwaarts te streven naar geestelijk leven, toen hij zei: “Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.” (Fil. 2:13,14) Voordat iemand werkelijk vooruit kan gaan, moet hij twee, door Paulus gegeven, machtige regels gehoorzamen. Ten eerste moet hij vergeten hetgeen achter hem ligt. Laat de Waarheid iedere herinnering aan onrechtvaardigheden, moeilijkheden of smarten van gisteren van het doek van het geheugen uitwissen. Het verleden is voorbij. Het tegenwoordige vloeit over van mogelijkheden. Maak u los van van het eindige gisteren en stap over in de onbegrensde grootsheid van het heden. En de tweede regel voor geestelijke vooruitgang is gehoorzamen, - te jagen naar het wit. Niets of niemand kan jou ervan weerhouden om naar het wit van het geestelijk wezen, naar Gods gelijkenis, te jagen. De kracht en macht van het onweerstaanbare goede zelf sterken jou, als je door wilt gaan om in gehoorzaamheid aan God, en vervuld van werkelijke liefde voor de mensheid naar volmaaktheid te streven.

Geen opmerkingen: