woensdag 23 mei 2012

Hoogste recht


Mrs. Eddy schrijft op blz. 368 van Wetenschap en Gezondheid: “Het grootste onrecht is niet anders dan het veronderstelde tegengestelde van het hoogste recht.” Het hoogste recht, in welke vorm ook, bestaat als een idee van God, niet erkend door de stoffelijke zin. Wanneer wij meer en meer de absolute reinheid van Beginsel, God, zien, mogen wij in onze tegenwoordige ervaring datgene verwachten, wat niet middelmatig goed is, datgene wat niet slechts een verbetering is van een volledige negatieve staat. De zogenaamde verandering kan voor de stoffelijke zin een verandering zijn van de slechtste naar de allerbeste vorm, volgens menselijk begrip, welke het bewijs geeft, dat het denken het absolute dichter heeft benaderd. Dat absolute, het koninkrijk der hemelen, is echter altijd het doel en het wordt niet bereikt door te proberen het doelpunt te verplaatsen, door te proberen volmaaktheid in overeenstemming te brengen met onvolmaaktheid. Het is een troost te weten, dat, hoe slecht de toestand fysiek, economisch of mentaal kan zijn, er genezing kan plaatshebben. Wij worden er toe aangespoord om niet tevreden te zijn met iets, dat minder is dan de volmaaktheid - om niet het doel, het koninkrijk der hemelen, aan te zien voor iets, dat minder is dan de volmaaktheid, het hoogste recht. Naarmate wij streven het beter te begrijpen en het hoge volmaakte doel voor ogen houden, wordt de menselijke weg gemakkelijker en zijn wij beter in staat in plaats van het grootste onrecht, het hoogste recht te zien.

Geen opmerkingen: