dinsdag 22 mei 2012

Groei in genade


In het Onze Vader met zijn geestelijke vertolking, zoals die in Wetenschap en Gezondheid wordt gegeven, komt deze passage voor (blz. 17): “Geef ons heden ons dagelijks brood; Geef ons genade voor heden; voed de hongerende gevoelens van liefde.” In een van de woordenboeken vinden wij onder meer de volgende definitie van “genade”: “De goddelijke invloed, die in het hart werkt, om het tot wedergeboorte te brengen, het te heiligen en te behoeden.” Mrs. Eddy zegt ons, hoe wij in genade kunnen groeien (W&G blz. 4): “Wat wij het meest nodig hebben, is het gebed van vurig verlangen naar groei in genade, dat in geduld, zachtmoedigheid, liefde en goede daden uitdrukking vindt.” Dit zijn dan de eigenschappen, die tot genade leiden. Geduld komt, wanneer wij de tegenwoordigheid en macht van God erkennen en voldoende in Hem vertrouwen om met een rustig vertrouwen de ontvouwing van het goede af te wachten. Wij weten hoe nutteloos het zou zijn, hoe ongeduldig wij ons ook zouden voelen, te proberen een rozenknop open te maken om de tot volledige ontwikkeling gekomen roos te voorschijn te laten komen. We moeten de natuurlijke ontwikkeling van de bloem afwachten. Wanneer we de oplossing van God verwachten en alleen op geestelijke middelen vertrouwen, dan rest ons niets dan geduldig vertrouwen te hebben in de werking van Gods onvermijdelijke wet van het goede.

Geen opmerkingen: