woensdag 9 mei 2012

Geleid en behoed


In Christian Science worden de goedheid en de liefde van God verkondigd. In deze Wetenschap wordt de gedachte in staat gesteld, zich te voeden met het brood van Waarheid, tevreden in de wetenschap, dat de mens steeds in volmaaktheid wordt in stand gehouden door zijn Vader-Moeder God. In Christian Science worden de menselijke schreden op de weg van de zinnen naar Ziel afgelegd onder de beschermende wieken van Liefde; Gods engelen-gedachten zijn de hele weg met ons. Bij het aannemen en in toepassing brengen van Christian Science, waarbij wij gevoed, geleid en behoed worden door Waarheid, ontdekken wij uiteindelijk, dat ons geestelijk zelf nooit de hemel heeft verlaten, om naar de aarde te gaan, en dat onze Vader-Moeder God, het goddelijk Gemoed, ook nooit Zijn volmaakte weerspiegeling uit het oog heeft verloren. Doordat wij geestelijk open zijn voor de aantrekkingskracht van de stralende Waarheid, vinden wij de hemel hier en leren wij door demonstratie de eeuwige eenheid van God en de mens kennen.

Geen opmerkingen: