dinsdag 8 mei 2012

Gehele mensheid


Christus Jezus maakte het duidelijk, dat hij verwachtte, dat zijn volgelingen in zijn voetstappen zouden treden en hem in zijn genezingswerken zouden nastreven. In het Evangelie van Markus 16:17 lezen wij: En hen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.” In Wetenschap en Gezondheid blz. 328 legt Mrs. Eddy deze tekst als volgt uit: “De belofte van Jezus geldt voor alle tijden. Had hij deze alleen aan zijn onmiddellijke volgelingen gegeven, dan zou in de Bijbeltekst ulieden [gij] en niet degenen [zij] staan. Het doel van zijn groot levenswerk strekt zich over alle eeuwen uit en omvat de gehele mensheid.” De uitdrukking “gehele mensheid” sluit iedereen in. De macht tot genezen was niet beperkt tot een klein groepje mensen, die heel lang geleden leefden. De aanwezigheid en de macht van God kunnen te allen tijde en onder alle omstandigheden bewezen worden.

Geen opmerkingen: