zaterdag 19 mei 2012

Bewijs


Wanneer Mrs. Eddy over haar eigen belangrijke genezing spreekt, schrijft zij in Terugblik en Inblik, blz. 23: “De wereld was duister. De komende uren werden niet door een zonnewijzer van bloemen aangewezen. De zinnen konden geen zonsopgang of sterrenlicht voorspellen. Zo stond het, toen het ogenblik aanbrak van des harten huwelijk met een meer geestelijk bestaan. Toen de deur zich opende, was ik wachtende en wakende: en ziet, de bruidegom kwam!” Aan het eind van de passage vervolgt zij: “Ik had de zoom aangeraakt van Christian Science.” Als wij ons in gebed tot God wenden, hoe aarzelend ook, geeft dit het bewijs van de werking van Zijn-immer-tegenwoordige invloed van Zijn zelf-manifestatie, de de mist van het denkbeeldige bewustzijn optrekt met de oneindige macht van het goede. Het getuigt van Zijn bezielende tegenwoordigheid, die degene die Hem zoekt, steunt en verheft om zijn eeuwige plaats in de universele uiting van Liefde te bewijzen.

Geen opmerkingen: