zaterdag 7 april 2012

Vooruitgang


Is de dood, waarmee wij als Christian Scientisten ons moeten bezighouden, niet datgene, wat Paulus omschrijft als het dagelijks afsterven van een of andere vorm van dwaling? Wat een groots bewijs van vooruitgang op de weg naar Geest is het dagelijks uitstijgen boven, en het vernietigen van een argument van het “bedenken des vlezes”; want staat in de Bijbel niet geschreven, dat het “bedenken des vlezes” “de dood” is? Hoe eerder wij ophouden de zogenaamde stoffelijke dood te vrezen, omdat Jezus bewezen heeft, dat er geen dood is, en hoe eerder wij beginnen, die dood-veroorzakende afgezanten van het vleselijk gemoed, die eigenzinnigheid, zelfbeklag, eigenliefde, haat, enz. genoemd worden, te bestrijden, en het licht van Gods genezing brengende tegenwoordigheid werkelijk bezit laten nemen van ons bewustzijn, des te eerder zal het werkelijke Leven in ons hart verschijnen. In de goddelijke Liefde is geen dood, geen scheiding, geen zielesmart. De grote Meester heeft inderdaad de dood te niet gedaan. Wij kunnen met de Psalmist zeggen (Ps. 118:17): “Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken des Heeren vertellen”?

Geen opmerkingen: