vrijdag 13 april 2012

Verruimd


Wanneer wij het goddelijke feit erkennen van Gods alomtegenwoordigheid en almacht en alles-omvattende liefde, dan is dat de kortste weg om onze schijnbare moeilijkheden te beĆ«indigen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid op blz. 428: “Het grote, geestelijke feit moet aan het licht gebracht worden, dat de mens volmaakt en onsterfelijk is, niet zal zijn.” De Psalmist zong (Ps 61:6): “Want Gij, o God! hebt mij gehoord naar mijn geloften, Gij hebt mij gegeven de erfenis van hen, die Uw Naam vrezen.” David erkende zijn tegenwoordig erfdeel, wetende, dat God altijd met hem was, en dat hij niet op Zijn komst hoefde te wachten. Dit wetenschappelijk begrijpen van de onmiddellijke tegenwoordigheid van Liefde is zo machtig, dat het voor ons zelfs de hemelpoorten opent. Dan bidden wij niet meer, dat de dingen gebeuren of voortgebracht mogen worden, maar dat ons gezichtsveld verruimd mag worden, zodat wij mogen zien wat oneindige goddelijke Liefde ons reeds geschonken heeft, en wat nu het onze is.

Geen opmerkingen: