zaterdag 14 april 2012

Tijd


"Ik heb er geen tijd voor” is een veelgebruikt excuus om Christian Science niet te bestuderen om betere resultaten te krijgen. Wat we nodig hebben is niet meer tijd, maar een beter en verstandiger gebruik maken van de tijd. Op blz. 595 van Wetenschap en Gezondheid omschrijft Mrs. Eddy “tijd” o.a. als: “Sterfelijke metingen; grenzen, waarbinnen alle menselijke daden, gedachten, geloofsvormen, meningen en kennis worden samengevat; de stof; dwaling.” In het licht van deze definitie beschouwd, realiseren wij, dat wij niet een groter gevoel van “grenzen” of “stof” of “dwaling” nodig hebben om meer te kunnen presteren. Wij moeten het gevoel van begrenzing uitwissen; en wij kunnen elk werk starten door elk ogenblik te leren denken in de lijn van het goede. Als iemand zijn denken meer en meer in overeenstemming brengt met de goddelijke intelligentie, zal hij ervaren, dat de mens in de eeuwigheid leeft en niet in de tijd. De mens leeft in het volmaakte Leven, dat geen haast en geen drukte kent; dat geen besef heeft van stress of overbelasting; dat zich ontvouwt in schoonheid, grootsheid en orde.

Geen opmerkingen: