maandag 30 april 2012

Tempel


Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 316: “Jezus vertegenwoordigde Christus, de ware idee van God.” En verderop zegt zij: “Christus geeft de onvernietigbare mens te zien, die door Geest wordt geschapen, gevormd en bestuurd.” Het is de de ideale mens, de uitdrukking van volmaaktheid, het ware voorbeeld, waarop wij aldoor onze blik gericht moeten houden. Ons werkelijke zelf of ons individueel bewustzijn is geestelijk en volmaakt. De mens leeft, beweegt zich en is in Geest, het goddelijk Gemoed. Dit samengaan met het goddelijke kenmerkt de werkelijke mens. Verklaart niet de Schrift (1 Kor 3:16), “Weet u niet dat u een tempel van God bent en de Geest van God in uw midden woont?” Wij moeten ons bewust worden van deze eenheid als individuele uitdrukkingen van Geest, God, om een helder inzicht van onze ware individualiteit te krijgen. De werkelijke mens is de zuivere weerspiegeling van Geest, God.

Geen opmerkingen: