maandag 9 april 2012

Stoffelijkheid


In Miscellaneous Writings verklaart Mrs. Eddy (blz. 190): “De goddelijke Wetenschap demonstreert, dat Gemoed een verkeerd begrip uitdrijft en het ware begrip van Zichzelf, van God en het heelal, schenkt; waarin de sterveling zich niet ontwikkelt tot een onsterfelijke, of het stoffelijke tenslotte overgaat in het geestelijke; maar waarin de mens te zamen bestaand met Gemoed, en erkend wordt, als de weerspiegeling van oneindig Leven en Liefde.” De demonstratie van de Wetenschap manifesteert zich in het menselijk leven als genezing van onharmonische toestanden. Demonstratie brengt aan het zogenaamd menselijk gemoed niet meer stof of betere stof, maar minder stoffelijkheid. Dit zal zij blijven doen, totdat alle stoffelijk geloof verdwijnt en geopenbaard wordt, dat Gods geestelijk koninkrijk onaangetast en volmaakt is. Christian Science probeert niet datgene goed en harmonisch te maken, wat uit de aard der zaak slecht en onharmonisch is. Zij bewijst de onwerkelijkheid van het kwaad door de werkelijkheid van het goede aan het licht te brengen. Elke zelfzuchtige poging van wereldsgezindheid om Wetenschap te gebruiken alleen om betere stoffelijke toestanden te verkrijgen, moet op een nederlaag uitlopen. Het verkeerde sterfelijke begrip wordt verbeterd door de bewuste tegenwoordigheid van geestelijke inzichten. De zogenaamde sterfelijke mens wordt minder sterfelijk.

Geen opmerkingen: