dinsdag 24 april 2012

Standvastig


Christian Science bevredigt het hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Met goddelijke logica  bevredigt zij de eerlijke denker. De nimmer falende regel van Waarheid, samen met de tederheid van de onveranderlijke Liefde, doet vertrouwen in de plaats komen van twijfel en stelt ons in staat het goede te erkennen als het enige absolute werkelijke, en het kwade als niet-bestaande en onwerkelijke. Aangezien de mens de weerspiegeling is van God kan hij het kwaad niet zien; hij kent alleen het goede. In Wetenschap en Gezondheid blz. 261 geeft Mrs. Eddy haar volgelingen de volgende wijze raad: “Houd uw gedachte standvastig op het blijvende, het goede en het ware gericht, en naarmate uw gedachten daarvan vervuld zijn, zult u die in uw leven gaan ervaren.” Het doet er niet toe, hoe zeer de stoffelijke zinnen de kreet: ”Indien er waarlijk een God is” steunen, de geestelijke zin, gedragen door de almacht beantwoordt dit met het woord uit de Bijbel (Ps. 68:21): “Die God is ons een God van volkomen zaligheid; en bij de Heere, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.”

Geen opmerkingen: