donderdag 26 april 2012

Ontwaken


De Meester heeft gezegd (Matth. 6:33): “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.” Het zoeken naar een beter begrip van God  met als doel God beter te leren kennen en Hem meer lief te hebben, brengt genezing. Wanneer wij bidden met het doel de broden en de vissen te vinden hebben wij niet begrepen wat de Meester bedoelde toen hij zei: “Al deze dingen zullen u toegeworpen worden.” Niet het louter opzeggen van woorden, hoe oprecht en eerlijk de bedoeling hiervan is, niet het smeken om iets stoffelijks, maar God de voornaamste plaats te geven in ons dagelijks leven is gebed. “Alleen maar vragen, dat wij God mogen liefhebben, zal ons Hem nooit doen liefhebben, maar het verlangen om beter en heiliger te zijn, dat dagelijks tot uiting komt in waakzaamheid en in het streven ons meer van het goddelijk karakter eigen te maken, zal ons hervormen en vernieuwen, totdat wij ontwaken in Zijn gelijkenis.” (Wetenschap en Gezondheid blz. 4). In de volheid van dit ontwaken bestaat er geen ziekte, geen kwaad, geen gebrek.

Geen opmerkingen: