donderdag 5 april 2012

Keuze maken


Vaak maken we mee dat problemen zich voordoen in de vorm van twijfel, welke beslissing genomen moet worden, welke richting moeten we inslaan, welke weg moeten we bewandelen. Twee of meerdere wegen staan open, een keuze moet gemaakt worden uit verschillende andere. Dan stelt men zich de vraag: Wat is goed, of wat is het beste onder deze omstandigheden? Maar feitelijk is het niet zozeer de vraag wat wij doen, maar wel wat wij weten moeten. Want wanneer wij weten, wat waar(heid) is en daaraan trouw zijn, dan zullen wij ook het juiste doen.Wanneer we in twijfel zijn is het nodig dat wij weten, dat God, het goddelijk Gemoed, de onfeilbare en steeds bereikbare bron is van wijsheid en intelligentie. In Spreuken lezen wij: “De wijsheid is het voornaamste.” Wat nodig is om het verwarde en onzekere gevoel, dat mensen meer dan eens overkomt, weg te nemen is goddelijke bezieling. In Wetenschap en Gezondheid blz. 454 schrijft Mrs. Eddy: “Liefde bezielt, verlicht, wijst de weg en gaat ons voor.” Wat stervelingen nodig hebben  om hun dagelijks pad te verlichten en hen op de rechte weg te leiden, is bezieling, de bezieling die voortkomt uit, en een nimmer-falende en onfeilbare eigenschap is van, goddelijke Liefde.

Geen opmerkingen: