zaterdag 21 april 2012

Kameraadschap


Geestelijke kameraadschap is nooit zelfzuchtig of veeleisend. Waar geluk gaat samen met een grote welwillendheid en met een verlangen, met allen die zegeningen, die in Geest gevonden worden gevonden, te delen. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 57: “Geluk is geestelijk, geboren uit Waarheid en Liefde. Het is onzelfzuchtig; daarom kan het niet alléén bestaan, maar eist, dat het gehele mensdom er in deelt.” Dit doel wordt bereikt door iedereen, die de geestelijke betekenis van kameraadschap zoekt, want er bestaat geen vreugde, die Geest schenkt, overtreft. De jaren worden niet geteld wanneer ware vrienden scheiden en elkaar weer ontmoeten. De weg moge lang zijn, de wind koud, de helling steil, maar deze wisselvalligheden brengen geen verandering. In onze menselijke ervaring kunnen wij geen meer blijvende vriendschap vinden dan die welke is gebaseerd op de geestelijke waarden, uitgelegd in de Bijbel en het Christian Science leerboek - die op zichzelf vrienden zijn, welke de onschatbare waarde van geestelijke kameraadschap laten zien.

Geen opmerkingen: