maandag 23 april 2012

Goddelijk recht


In de vier en zestigste Psalm wordt ons gezegd, dat de ongerechtigen “in verborgen hoeken de oprechte … schieten”, maar hij, die juist denkt, wordt door Liefde omringd, in Liefde gehuld en in de tegenwoordigheid van Liefde kunnen verkeerde gedachten niet binnenkomen. Rechtgeaardheid komt uit God voort, werkt in Zijn tegenwoordigheid en volvoert Zijn plan. Gedachten uit Beginsel voortkomend, zijn met wijsheid en liefde bekleed; zij zijn gewapend met de geest van Christus. Waarom zouden wij toestaan, dat de spinnenwebben van het sterfelijk gemoed ons denken verduisteren? Waarom zou iemand zich laten beheersen door mentale luiheid en ledigheid en zich daardoor openstellen voor het waangeloof, dat hij het doelwit is voor het stoffelijk denken van anderen? Wanneer de Meester de zieken genas, maakte hij gebruik van zijn goddelijk recht de gedachten te denken van Gemoed en zo zag hij de mens in Gods gelijkenis, geestelijk en volmaakt, en voor zijn gezondheid afhankelijk van Gemoed, niet van de stof.

Geen opmerkingen: