maandag 16 april 2012

Gezichtspunt


In Wetenschap en Gezondheid blz. 300 schrijft Mrs. Eddy: “De luchtspiegeling, die ons bomen en steden doet zien waar ze niet zijn, illustreert het zinsbedrog omtrent de stoffelijke mens, die niet Gods beeld kan zijn.” Belangrijk is dat ieder voor zich een beslissing moet nemen, of zijn gezichtspunt omtrent de mens het werkelijke en geestelijke is, of het stoffelijke en op mythe berustende. Zien wij een vriend, zoals hij werkelijk is, als beeld en gelijkenis van God of slechts zoals hij schijnt te zijn? Een stoffelijke opvatting van vriendschap of kameraadschap, verandert, evenals de luchtspiegeling in de woestijn, met de veranderlijke inzichten van stervelingen. Belangstelling of onverschilligheid, vertrouwen of wantrouwen, harmonie of disharmonie komen als een nooit eindigende caleidoscoop te voorschijn voor hen, die gevoelens hebben die persoonlijk en stoffelijk zijn. Maar tegenstrijdigheden verdwijnen wanneer gedachte en handeling in overeenstemming met Christus worden gehouden en wanneer men de geestelijke standaard - een volmaakte God en een volmaakte mens - de relaties tussen de mensen laat besturen.

Geen opmerkingen: