donderdag 12 april 2012

Gever


Christian Scientisten beweren niet, dat zij, omdat zij God erkennen als de Gever van al het goede, en omdat zij Hem als zodanig loven, de enigen zijn, die Zijn goedheid ontvangen. Zij weten heel goed, dat de goddelijke Liefde universeel en onpartijdig is, dat het goede over iedereen evenveel wordt uitgestort. Zij geloven vast, wat Christus Jezus over God verklaarde, toen hij in de Bergrede zei: “Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen,” maar zij begrijpen, dat God te erkennen als de bron van al het goede  en met overtuiging tot Hem bidden steeds meer van het goede in hun ervaring brengt. Zij zijn bereid en blij toe te geven en te verklaren, dat het goddelijk Gemoed geneest en niet de stof of een persoon, dat het de goddelijke Liefde en niet menselijke kennis is, die beschermt en verlost; en dat het Geest is en niet louter menselijke voorzorg of inspanning, die in onze noden voorziet. Kortom, Christian Scientisten geven alle eer aan God, aan Wie die rechtmatig toekomt, in plaats van aan een “gesneden beeld” of aan een zogenaamd eigen-ik, afgescheiden van God.

Geen opmerkingen: