woensdag 25 april 2012

Geestestoestand


Velen van ons zijn schijnbaar door hete vuren van allerlei beproeving gegaan, die voor angstige menselijke zin misschien de razernij van de oven van Nebukadnezar evenaarde. (Dan. 3:21,23) Het belangrijke van zulke ervaringen is niet de aard van het vuur, niet de grootte van de hitte, noch de duur van de tijd, dat het vuur brandt, maar veel meer de geestestoestand waarin de beproeving werd ondergaan en het verbeterde begrijpen van God en de mens. Afbrekende kritiek, teleurstelling in vriendschap en in familierelaties, gebrek en lichamelijk letsel zijn enkele disharmonieën, die soms de schijnbare macht van het vuur kunnen hebben. Even rustig als een boompje, dat, groeiende in een rotsspleet, uiteindelijk de rots splijt, kan het op verstandige wijze volgen van de leiding van Geest, iemand in staat stellen, te ontgroeien aan de belemmerende vormen van menselijke banden en deze te verwisselen voor banden van geestelijke liefde, mèt de daaruit voortkomende zegeningen voor allen, die er bij betrokken zijn. In Wetenschap en Gezondheid blz. 223 zegt Mrs. Eddy: “Vroeg of laat zullen wij inzien, dat de boeien die de mens in de eindigheid van zijn kunnen gekluisterd houden, gesmeed worden door de waanvoorstelling, dat hij in het lichaam in plaats van in Ziel leeft, in de stof in plaats van in Geest.”

Geen opmerkingen: