dinsdag 10 april 2012

Erkennen


Het erkennen van de al-macht en al-tegenwoordigheid van God komt overeen met juist bidden, zoals Christian Science dat leert. Gebed wordt gebruikt om onharmonische toestanden te voorkomen, zowel als om deze te verbeteren, want door het verheerlijken van God ervaart men harmonie. In juist gebed is geen plaats voor het verkeerde begrip, dat wij iets scheppen of iets veranderen, dat al bestaat. Integendeel, waar gebed erkent, dat Gods heelal, de mens inbegrepen, reeds volmaakt en volkomen is, en eeuwig zo blijft onder Zijn liefdevolle zorg, en Zijn bestuur. De vruchten  van zulk gebed brengen de overtuiging, die door Mrs. Eddy in Unity of Good onder woorden wordt gebracht: “dat het erkennen van de volmaaktheid van de oneindige Onzienlijke een macht verleent, zoals niets anders doen kan.” Christian Science legt niet alleen de nadruk op het belang van God te verheerlijken, maar wijst ook op het gevaar van dit niet te doen. Op blz. 372 van Wetenschap en Gezondheid zegt Mrs. Eddy: “In Christian Science is een loochening van Waarheid noodlottig, terwijl een eerlijke erkenning van Waarheid en van wat zij voor ons heeft gedaan een krachtige hulp is. Als hoogmoed, bijgeloof of welke dwaling ook een eerlijke erkenning van ontvangen zegeningen in de weg staat, zal dit een belemmering zijn voor het herstel van de zieken en het succes van de leerling.”

Geen opmerkingen: