vrijdag 20 april 2012

Denken


"Wat veroorzaakt mijn gedachten, het goddelijk Gemoed of het sterfelijk gemoed?” Wanneer het God is, zullen de gedachten bezield, wakker en scherpzinnig zijn, maar wanneer persoonlijke invloeden het denken bepalen, zullen gedachten onbezield, en niet actief zijn, de vooruitgang tot Geest zal worden belemmerd en het vermogen om Christus te demonstreren zal klein zijn. Iemands denken komt tot uitdrukking in zijn handelingen, en ieder is individueel verantwoordelijk voor zijn denken. Een ander kan daarin niet voorzien, maar iedereen kan voor zichzelf en aan zichzelf bewijzen, dat juist denken en juist handelen in iedere goede richting vooruitgang brengen. De beloning die onvoorwaardelijk volgt op juist denken en juist handelen komt van God en kan niet met maten gemeten worden. In Miscellaneous Writings schrijft Mrs. Eddy (blz. 365) doelend op Christian Science: “Haar aard is juist denken en juist handelen, fysieke en morele harmonie; en het geheim van haar succes is hierin gelegen, dat zij voorziet in de universele behoefte aan betere gezondheid en betere mensen.” Laat een ieder, onder Gods leiding, zelf denken, zelf handelen en voor zichzelf het “vertrouwen in de zegen van trouwheid, moed, geduld en genade” behalen.

Geen opmerkingen: