dinsdag 17 april 2012

Demonstratie


Met blijdschap erkende Christus Jezus God als de bron van zijn macht. In Joh. 14:10 lezen wij: ”De Vader die in mij blijft, die doet de werken.” In zijn gebed voor de hele mensheid verklaarde hij (Matt. 6:13): “Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.” Omdat Jezus begreep, dat de genezende macht van God is, en deze macht voor hem beschikbaar was door de geestelijke zoonschap van de mens en God, was hij in staat met onveranderlijk gezag en met succes de onuitputtelijke krachten van Liefde te gebruiken. Mrs. Eddy brengt demonstratie in verband met de Godheid of het goddelijk Beginsel, want demonstratie komt voort uit en vindt haar volmaaktheid alleen in God. In Miscellaneous Writings zegt zij (blz. 357, 358): “De goddelijke Liefde is de substantie van Christian Science, de basis van haar demonstratie, ja haar grondslag en opbouw.” Elke demonstratie in Christian Science komt uit de goddelijke Liefde voort en haar uitwerking is mededogend en Christelijk, want zij brengt harmonie en vrede aan de menselijke gedachte.

Geen opmerkingen: