vrijdag 9 maart 2012

Wetgever

In 2 Korintiërs vinden wij een belofte die tegemoet komt aan het verlangen naar vrede en gerechtigheid: ”Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.” In Wetenschap en Gezondheid lezen wij (blz. 393): “Sta sterk in uw begrijpen, dat het goddelijk Gemoed regeert en dat in de Wetenschap de mens Gods bestuur weerspiegelt.” En op blz. 125 zegt Mrs. Eddy: “De mens die Gods bestuur weerspiegelt, bestuurt zichzelf.”  Wanneer wij kijken naar het goddelijk bestuur, krijgen wij een steeds beter begrip van de absolute, volkomen heerschappij van God, het éne Gemoed. Wij zien onze onverbrekelijke, eeuwige verwantschap met het goddelijk Gemoed en hierdoor gaan wij inzien dat het verlangen naar een volmaakte regerings- of bestuursvorm hier en nu in vervulling kan gaan. Wij zien dat God de éne Wetgever is, dat Zijn wet volmaakt werkt en dat Zijn schepping uit geestelijke ideeën bestaat, die alle door God worden bestuurd. Wat een verschil met een menselijk bestuur! Deze laatste laat een veelheid van meningen en onenigheid zien, terwijl het bestuur van God volmaakte eenheid en harmonie te zien geeft. God, oneindige Liefde, is de Wetgever. Zijn wet is de wet van Liefde en Zijn ontelbare ideeën worden door de wet van Liefde in absolute harmonie bestuurd. In Christian Science is de wil van God, het goede, onze wil. Zijn wet is onze wet. Ons wezen is de weerspiegeling van Zijn wezen.

Geen opmerkingen: