vrijdag 30 maart 2012

Werkzaamheid


Wanneer we eenmaal op het pad van Christian Science zijn gekomen, verwachten wij in vol vertrouwen dit tot het einde toe te zullen volgen. Met een helder begrip van geestelijke activiteit zullen we in staat zijn alles te volbrengen.  Zo groot is de macht van het zich ontvouwende goede in ons bewustzijn. Wij kunnen zonder vrees voortgaan in het vaste vertrouwen, dat wij onze rechtmatige heerschappij kunnen laten gelden en iedereen tot zegen kunnen zijn. Mrs. Eddy schrijft in Neen en Ja (blz. 3): “Hoe goed en hoe liefelijk is het om niet zozeer zijn eigen als eens anders welzijn te zoeken, om voor de zwerversmoeden het zaad aan de wegkant te zaaien, en te vertrouwen, dat Liefde liefde zal belonen.” Christian Science leert ons onze wijze van werken te veranderen. Op blz. 256 van Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “Vooruitgang bevrijdt de mensheid van haar boeien. Het eindige moet plaats maken voor het oneindige. Tot een hoger plan van werken komend, stijgt de gedachte van de stoffelijke tot de geestelijke zin, van het schoolse tot het bezielde en van het sterfelijke tot het onsterfelijke.” Geestelijke werkzaamheid vindt uitdrukking in gehoorzaamheid en in onophoudelijke waakzaamheid. Letten wij op , dat wij elke uur het bevel opvolgen God te weerspiegelen, anderen van dienst te zijn, niet toe te geven aan teleurstelling of neerslachtigheid en ons verre houden van het moeras van lusteloosheid en van het opgaan in het eigen-ik. Doen wij dit, dan zal ons denken tot ruimere werkzaamheid komen en het eigen ik zal ondergaan in dienen.

Geen opmerkingen: