maandag 12 maart 2012

Voorbeeld


Christus Jezus begreep de geestelijke waarheid, die in het Oude Testament is geopenbaard. Hij steunde er voortdurend op. Hij gaf zijn toehoorders de raad de oude geschriften te bestuderen en vaak haalde hij de Heilige Schrift erbij, wanneer hem een belangrijke vraag was gesteld en hij versterkte zijn antwoord  met de verklaringen van waarheid uit de geschriften. Degenen die de Bijbel ernstig en met nadenken wil bestuderen, zal heden ten dage dezelfde geestelijke waarheid vinden, die door Jezus tijdens zijn verblijf onder de mensen werd erkend en toegepast. En deze waarheid brengt aan hen, die haar begrijpen en in hun leven toepassen, een grotere mate van vrijheid, vrede, gezondheid en geluk dan voorheen. Jezus geloofde vast dat de beloften van God vervuld zouden worden en hij moedigde zijn volgelingen aan er eveneens hun vertrouwen in te stellen. In zijn Bergrede legde hij veel nadruk op het feit, dat, als de mensen maar in ‘t verborgen wilden bidden, God, de Vader, openlijk hen zou vergelden, die op de juiste wijze bidden. Het leven en de leer en werken van Christus Jezus leverden het hoogste en beste voorbeeld van getrouw-zijn aan de waarheid, dat de mensheid ooit werd voorgehouden.

Geen opmerkingen: