zaterdag 10 maart 2012

Uitgestrekte arm


In de Wetenschap zijn vrees en angst altijd ongewettigd; zij zijn te enenmale vreemd aan de geestelijk-verlichte gedachte, die erkent, dat goddelijke Liefde onpartijdig, universeel, nimmer-falend en in alle omstandigheden en toestanden betrouwbaar is.  Wanneer er momenten van beproeving komen en elk stoffelijk hulpmiddel onvoldoende en al ons menselijk pogen nutteloos schijnen, moeten wij vaster dan ooit blijven vertrouwen in de altijd-tegenwoordige macht van Liefde. In zulke ogenblikken zijn de woorden van een groot Hebreeuws leider, vermeld in Deuteronomium als volgt: “ Weest sterk en hebt goede moed, vreest niet en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de Heere uw God die met u gaat, Hij zal u niet begeven noch u verlaten.” Mrs. Eddy wijst op het feit, dat wij, Gods kinderen, in deze tijd net zoals in vroeger tijden beschermd worden en uit moeilijkheden en gevaren worden gered “door een sterke hand en door een uitgestrekte arm.”  Op blz. 1 van haar Message to the Mother Church for 1901 heeft Mrs. Eddy over hen, die trouw voor God en voor de mensheid werken, geschreven: “Rust in de zekerheid, dat God’s uitgestrekte arm u nooit begeeft, zolang gij Hem dienende zijt.”

Geen opmerkingen: