zondag 11 maart 2012

Spiegel


Het is goed onszelf telkens de gedachte te herinneren dat alleen de geestelijke schepping waar is. In het eerste hoofdstuk van Genesis staat geschreven dat God alle dingen geestelijk en “zeer goed” heeft geschapen, de mens naar Zijn beeld en gelijkenis, en de mens alle goddelijke eigenschappen bezit, omdat hij deze weerspiegelt. In de Verklarende Woordenlijst in Wetenschap en Gezondheid blz. 591, definieert Mary Baker Eddy “De Mens” o.a. als: “geestelijk beeld en gelijkenis van God; de volledige vertegenwoordiging van Gemoed.” Wat betekent dit? Dat, omdat God volstrekt volmaakt en goed is, de geestelijke mens, naar Zijn beeld en gelijkenis, eveneens goed en volmaakt is. Om te verduidelijken hoe de mens de volmaakte weerspiegeling is van God, heeft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid blz. 515) gezegd: “Vergelijk  nu de mens voor de spiegel met zijn goddelijk Beginsel, God. Noem de spiegel de goddelijke Wetenschap en noem de mens de weerspiegeling. Zie dan, hoe getrouw, volgens Christian Science, de weerspiegeling het oorspronkelijke weergeeft. Evenals de weerspiegeling van uzelf in de spiegel verschijnt, bent u, omdat u geestelijk bent, de weerspiegeling van God.”

Geen opmerkingen: