zaterdag 17 maart 2012

Overwinnen van moeheid


Hoe kan men vermoeidheid overwinnen? Jezus zei: “Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven.” Het is alsof hij zegt: Komt, denk zoals ik; laat uw stoffelijke voorstellingen los; geeft uw stoffelijk begrip van het ik op, en vindt rust in de wetenschap dat Gods werk is volbracht en dat u het slechts hoeft te weerspiegelen. Niets kan de suggestie vasthouden, dat vermoeidheid een noodzakelijk deel van je ervaring is, als je vastberaden en vol vertrouwen je tot Geest wendt en je redenering grondt op op het feit, dat de stof intelligentie noch substantie bezit, omdat God Alles-in-alles is. Het is het vasthouden aan een eigen ik, dat vermoeidheid zo werkelijk schijnt te zijn. Eigengerechtigheid beweert, dat iemand recht heeft op vermoeidheid, omdat hij zo hard gewerkt heeft. Zelfbeklag vindt in vermoeidheid een gemakkelijk middel voor het stoffelijk ik-gevoel om erkenning te krijgen. Een goed begin voor het overwinnen van vermoeidheid is, te weigeren de werkelijkheid ervan aan te nemen, hetzij in ons denken, hetzij in onze gesprekken. Het is beter te zeggen: “Ik rust in Waarheid” dan te zeggen “Ik ben moe!” De sterfelijke gedachten maken, dat iemand zich voorstelt moe te zijn. Vertrouwen, vreugde en levenskracht zijn geestelijke hoedanigheden, waardoor men ware rust krijgt. Gods werk is al volbracht en het ontvouwt zich in schoonheid en orde en naarmate wij ons bewust zijn van onze eenheid met God ervaren wij dat vermoeidheid noch natuurlijk noch noodzakelijk is.

Geen opmerkingen: