donderdag 22 maart 2012

Kennis van Waarheid


De dingen waar iedereen van bevrijd wil worden, zoals ongelukkig zijn, ziekte, lijden, pijn,gebrek, gemis, eenzaamheid, smart, vrees, zonde etc. Zijn al deze dingen niet een uiting of een gevolg van geloof aan een andere oorzaak, een andere macht dan God? Al deze dingen verliezen veel van de schijnbare macht, wanneer wij duidelijk beginnen te zien, dat zij niet uit God voortkomen en daarom niet werkelijk kunnen zijn, dat zij daadwerkelijk niet waar zijn en niet werkelijk gebeuren. Wij moeten inzien dat wij niet een slachtoffer zijn van of ons moeten onderwerpen aan, het algemeen geloof aan moeilijke omstandigheden. Naarmate wij ons denken zuiver houden en grondvesten op het goddelijk Beginsel, Liefde, gaan wij meer en meer beseffen dat wij hier en nu leven in de goddelijke tegenwoordigheid, die alles buitensluit, wat daaraan ongelijk is. Het denken moet boven het stoffelijk gemoed uit, boven het schijnbare uit worden gericht. Het moet opwaarts en voorwaarts zien. En dan zal de goddelijke Liefde ons de volgende stap aanwijzen. Laat ons de kennis van Waarheid onafgebroken gebruiken. Deze kennis zal zich steeds vergroten en zich in elk van ons ontvouwen, want zij woont in het individuele bewustzijn. Zij ligt besloten in het ware zijn, want de mens is “de uitdrukking van Gods wezen” (Wetenschap en Gezondheid blz. 470).

Geen opmerkingen: