dinsdag 6 maart 2012

Kalme krachtige stromen


Juist zoals iemand, die in de spiegel kijkt, de weerspiegeling van zijn gezicht ziet, zo kan iemand in de goddelijke Wetenschap de geestelijke mens zien, die God, Geest, weerspiegelt. Omdat God Liefde is, geeft de mens, Zijn weerspiegeling, uitdrukking aan liefde, niet aan zelfzucht of haat; aan het goede, niet aan het kwade. God is Leven. Als gevolg daarvan komen in Zijn weerspiegeling, de mens, gezondheid en vrijheid, ja, eeuwig leven tot uiting. God is almachtig. Daarom weerspiegelt de mens, Zijn weerspiegeling, kracht, macht en heerschappij. In het goddelijk Gemoed, dat alles, wat werkelijk is, schept en in stand houdt, is alles eeuwig en volmaakt. Naarmate wij onze eenheid met het goddelijk Gemoed in ons denken gevestigd houden door goddelijke eigenschappen te weerspiegelen, zien wij het heelal zoals God het ziet - geestelijk en volmaakt. Stap voor stap leert Christian Science ons “de diepten Gods” te begrijpen. Dit begrijpen moet in het dagelijkse leven tot uiting worden gebracht, zodat onze visie van de werkelijkheid zich steeds verder zal verruimen. Zo worden wij in het beloofde land geleid, waar wij steeds grotere vrijheid en meer harmonie tot uitdrukking brengen. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid op blz. 99: “De kalme krachtige stromen van ware geestelijkheid, waarvan gezondheid, reinheid en zelfovergave de uitingen zijn, moeten de menselijke ervaring verdiepen, totdat de geloofsvormen van het stoffelijk bestaan louter bedrog blijken te zijn en zonde, ziekte en dood voor altijd plaats maken voor de wetenschappelijke demonstratie van de goddelijke Geest en voor Gods geestelijke, volmaakte mens.”

Geen opmerkingen: