dinsdag 27 maart 2012

Intelligentie


In Wetenschap en Gezondheid, blz. 469 beantwoordt Mrs. Eddy de vraag “Wat is intelligentie?” met “Het is de fundamentele en eeuwige eigenschap van het oneindig Gemoed, van het drie-enig Beginsel - Leven, Waarheid en Liefde - God genaamd.” Gods plan voortkomend uit het oneindig Gemoed en zich in alle eeuwen ontvouwend is altijd af, altijd volledig, geweest en zal dit altijd zijn. Gods plan is zichzelf tot uitdrukking te brengen. Hij kan geen ander plan hebben, omdat Hij, de “IK BEN”, alles is wat bestaat en er dus niets anders zijn kan, dat tot uitdrukking kan komen. Dit plan wordt door Zijn wet, de wet van het goede, bestuurd. In het tot uiting komen van het plan van het goddelijk Gemoed, kan niets zijn, dat onharmonisch, moeilijk of smartelijk is. Integendeel doet het alle sterfelijke disharmonie teniet en is de weg vreugdevol, gelukkig, aantrekkelijk en vredig. Indien het heelal, de mens inbegrepen, niet beantwoordde aan een bepaald plan, zou het onderhevig zijn aan de grillen van het noodlot. Degene die de wetten van het goddelijk Beginsel toepast in het dagelijkse leven, zal zich beschermd weten. Door hierop te vertrouwen bant hij uit zijn denken en uit zijn ervaringen de schijnbare werking van toeval, noodlot en moeilijke tijden.

Geen opmerkingen: