woensdag 28 maart 2012

Hoedanigheden


Wat is het dat het rusteloze hart tot rust zal brengen? Jezus beantwoordt deze vraag zonder aarzeling. Hij noemt slechts twee dingen, zachtmoedigheid en nederigheid van hart. Is dat niet een geweldig geneesmiddel voor menselijke inspanning en verslagenheid, voor teleurgestelde hoogmoed, gewonde ijdelheid, tegengewerkte eerzucht! Verlangen wij naar rust? Laten wij ons op nederigheid toeleggen. Hoe een schijnbaar fysieke kwaal op gedachtelijke of geestelijke wijze te genezen, wordt in Miscellaneous Writings, blz. 268 door Mrs Eddy uitgelegd. “Gods geneesmiddel voor de zieken is, dat Hij hun iets voorschrijft van Zijn eigen hoedanigheden.” Zachtmoedigheid, ootmoed, nederigheid van hart zijn zeker aan God ontleende eigenschappen, en wij hoeven geen vrees te hebben ooit een te grote dosis van dit soort geneesmiddelen in te nemen.

Geen opmerkingen: