dinsdag 13 maart 2012

Harmonie


De vraag “Hoe moet men het geloof, dat de stof werkelijk is overwinnen?” wordt in Christian Sience als volgt beantwoord: Door een begrip te krijgen van de werkelijkheid - van God en Zijn schepping. Christian Science toont aan dat God oneindige Geest, Gemoed, Ziel, oneindig Leven en oneindige Liefde is en dat Zijn schepping, de mens als enkeling er in besloten, het heelal van geestelijke ideeën is. Maar hoe staat het nu met de stof? Zij is niet van God, de oneindige Geest; vandaar dat zij niet werkelijk bestaat. De stof is een onwerkelijke voorstelling van het sterfelijk of stoffelijk begrip. En zoals het met de stof is, zo is het met alles wat schijnbaar van de stof is afgeleid: dit is alles niet van God, daarom is het onwerkelijk. Zonde, ziekte, lijden, smart, vrees en dood zijn onwerkelijk, alle zijn zij slechts verkeerde veronderstellingen van het vermeende sterfelijk gemoed. Aangezien God oneindig Gemoed, oneindig Leven en oneindige Liefde is, heeft de goddelijke intelligentie geen beperkingen, de goddelijke Liefde geen grenzen en het geestelijke Leven geen afsluiting. Dit is de waarheid, hoe pijnlijk stervelingen door onharmonische toestanden ook “omringd” schijnen te worden, hoe sterk het stoffelijk begrip hen ook in de verleiding zou brengen, iets anders aan te nemen. Voor oneindige Geest is er geen stof; voor oneindig Gemoed geen verkeerde voorstelling; voor oneindige Liefde geen zonde, leed of gebrek; voor oneindig Leven geen dood. Voor God, de ene volmaakte, is alles harmonie.

Geen opmerkingen: