zondag 18 maart 2012

Geloof

In de reeks eigenschappen die Mary Baker Eddy ons geeft op blz. 298 van Wetenschap en Gezondheid neemt geloofsvertrouwen een belangrijke plaats in. Daar zegt zij: “De geestelijke zin, die met de stoffelijke zinnen in tegenspraak is, omvat intuïtie, hoop, geloof, begrijpen, vervulling, werkelijkheid.” Volgens deze reeks is geloof de schakel tussen hoop en begrijpen. Wanneer men inziet, dat deze schakel door de goddelijke Liefde is gesmeed, dan is zij tegen elke test bestand, zowel kortstondig als langdurig. Geloof in God is een uitstraling van God en duurt voort, totdat het in de volheid van geestelijk begrijpen opgaat. En hoe kan de oogst van vervulling anders worden verkregen, dan door standvastige steun die uit geloof en begrijpen voortkomt? En hoe kan, zonder die vervulling de werkelijkheid aan de dag komen? Christian Science zegt tot ieder van ons: “Waar is uw geloof?” En het geeft het juiste antwoord: Geloof is in het goede verankerd. Geloof schaart zich aan de zijde van het éne leven, de éne gezondheid, gerechtigheid en liefde. Geloof is een machtig zoeklicht dat de macht van het goede opspoort; dat reeds een belofte ziet, wanneer het beperkte begrip nog wanhoop herbergt; dat de overwinning ziet, wanneer de twijfel een nederlaag vreest. Geloof is een gelukkige, vertrouwende eigenschap, die over het hele pad van het ware denken zijn licht werpt. De lamp van het geloof verbant de nacht van de twijfel.

Geen opmerkingen: