vrijdag 9 maart 2012

Abraham

In Wetenschap en Gezondheid blz. 579 geeft Mary Baker Eddy de volgende definitie van "Abraham": "Trouw; geloof in het goddelijk Leven en in het eeuwige Beginsel van het zijn. Deze aartsvader laat zien dat het  de bedoeling van Liefde is om vertrouwen in het goede te wekken en toonde de leven-behoedende macht van geestelijk begrijpen." Verschillende voorvallen in het leven van Abraham waren uitingen of demonstraties van zijn geestelijk begrijpen. Toen de kudden van Abraham en Lot te groot werden voor het land, liet hij aan Lot de keuze, hoewel Abraham de oudste was en dus het recht had om te kiezen. Lot koos het beste deel: de vallei van de Jordaan. Abraham ging in Kanaän in de bergen wonen, ten volle beloond voor zijn vertrouwen op het goede. De bijbel vermeldt, dat zijn verhouding tot het volk van de verschillende landen, waarin hij woonde, wijs, vriendelijk en kameraadschappelijk was, terwijl hij openlijk zijn altaar bouwde om de ene God te aanbidden, zoals zijn geweten hem dit voorschreef. Trouw  aan de juiste blik op de mens, namelijk dat hij geestelijk en niet stoffelijk is. Trouw aan de ware geest van zaken doen, de werkzaamheid van het goddelijk Gemoed, zal alle problemen van de hedendaagse zakenwereld oplossen. Door de trouw en het geloof in het goede, die Abraham kenmerkten zullen verhoudingen tussen werknemers en werkgevers verbeterd worden. In Miscellaneous Writings schrijft Mrs. Eddy op blz. 343: "Onder de vele zachte klokkentonen, die in de kamers van herinnering weerklinken, is wel de lieflijkste: "Gij zijt getrouw geweest!"

Geen opmerkingen: