dinsdag 28 februari 2012

Stap voor stap

Wanneer de suggestie van de zintuigen beweert, dat iets geheimzinnigs, tijd genaamd, het gezicht en gehoor, hoe dan ook, kan aantasten, is om uitleg vragen zinloos, want er is geen antwoord op. In Christian Science wordt uitgelegd: “Er is meer Wetenschap in het voortdurend gebruik dan in het verlies van de vermogens van Gemoed. Zij kunnen niet verloren gaan zolang Gemoed blijft bestaan.” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 487.) Het gezicht en gehoor in God zal in eeuwigheid ongeschonden blijven naargelang wij ons één-zijn met God begrijpen. Hoe kun je dit één-zijn bereiken? Stap voor stap: door de onware zelfheid los te laten; door het zuiveren en vergeestelijken van ons dagelijks leven en denken; door de scherpziende, geestelijke gedachten die God ons schenkt (gedachten van onzelfzuchtige liefde, wijsheid, moed en vertrouwen in plaats van de verblindende, verdovende gedachten van vrees, haat, zelfzucht en eigenzinnigheid) te koesteren. In Wetenschap en Gezondheid blz. 274 staat: “De zinnen van Geest verblijven in Liefde en zij demonstreren Waarheid en Leven.” Zij zijn onder de hoede van Liefde veilig en zij behoren ons toe, omdat de Liefde ze ons geeft. De gevoeligheid van God en de mens is gelegen in de onveranderlijke, ononderbroken krachten van de goddelijke Liefde, die Liefde die de enige bron, substantie en bestendigheid van het gezicht en het gehoor van de mens is.

Geen opmerkingen: