vrijdag 3 februari 2012

Standvastig


Het leven van een ware Christen (dus ook dat van een Christelijke Wetenschapper) houdt strijd in met de geloofsvormen van het vlees. Deze strijd kan ontmoedigend en teleurstellend schijnen, tenzij we aan het juiste uitgangspunt - een volmaakte God en een volmaakte mens  - vasthouden. In plaats van het gevoel dat we constant naar volmaaktheid moeten streven, worden we dan gesterkt door het rustgevende besef dat het kind van God nooit anders dan volmaakt geweest is. De mens, geschapen door het goddelijk Beginsel, is zich altijd bewust van de stralende eigenschappen van zijn hemelse Ouder. Geest vormt de onvergankelijke, onverwoestbare substantie van zijn wezen en hij is voor altijd vrijgesteld van de onrechtvaardige last van het materialisme, zoals ziekte, gebrek, achteruitgang en frustratie. Om dit juiste begrip van onszelf en onze naaste voortdurend aan het licht te brengen moeten we standvastig zijn. We moeten er voor waken niet in de verleiding te komen het maar op te geven als de weg moeilijk lijkt. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid blz. 254: “Onvolmaakte stervelingen komen slechts langzaam tot het volle begrip van de geestelijke volmaaktheid, maar goed te beginnen en te volharden in de strijd om het grote vraagstuk van het zijn door demonstratie op te lossen, betekent reeds veel.”

Geen opmerkingen: