donderdag 2 februari 2012

Levenswerk

De liefde die we hopen tot uiting te brengen moeten we ons met hard werken vaak eigen maken. Door liefde tot op zekere hoogte in ons leven te integreren, geven we de bewijzen van deze geestelijke eigenschap die van nature bij ons hoort als beeld en gelijkenis van God. Wij zijn niet anders dan de uitdrukking van de goddelijke Liefde. Wij zijn niet stervelingen met alle beperkingen van dien, noch egoïstische individuen vol twijfels en onzekerheden. De mens is de heldere weerspiegeling van God, de geestelijke gelijkenis van de alomtegenwoordige Liefde en het intelligente goddelijk Gemoed. Er bestaat geen twijfel aan dat stil, eerlijk gebed altijd centraal blijft staan bij onze pogingen om te helpen en te genezen. Maar mét dit geestelijk gebed in Christian Science, dat de ware geestelijke aard van de mens ziet, kunnen we een grotere nederigheid ontwikkelen met de bereidheid contact te maken met onze medemens en hem datgene zeggen wat hem verder helpt. Vraag uzelf af: ‘Wat zijn de woorden van troost die iemand die de waarheid zoekt of iemand die pijn heeft echt verder helpen?’ Niet: ‘Wat wil ik zeggen?’ Maar pas op dat we niet doorslaan en te theoretisch worden. In Terugblik en Inblik bldz. 94 schrijft Mrs. Eddy: “ Ik ben ervan overtuigd dat de Christelijke Wetenschappers alleen door de bescheidenheid en de karakteristieke liefde die Jezus in zijn levenswerk aan de dag legde, werkelijk kunnen helpen het rijk van Christus op aarde te vestigen.”

Geen opmerkingen: