donderdag 9 februari 2012

Horeb


In de Bijbel staan verschillende voorbeelden van mensen die ondanks hun moeilijke omstandigheden bleven volhouden in hun streven naar een geestelijker begrip van dingen. Zelfs de zo geestelijk gezinde Elia werd, nadat hij de profeten van Baal had vernietigd, in de verleiding gebracht om niet langer voor Waarheid op te komen. Koningin Izebel had gedreigd zich te zullen wreken en de profeet werd hierdoor zo ontmoedigd, dat hij eraan begon te twijfelen of het werkelijk wel waarde had een geestelijke weg te volgen. Maar toen hij in diepe wanhoop onder een jeneverboom was gaan zitten, raakte een engel, een gedachte van God, hem aan en schudde hem wakker. Gesterkt door de Waarheid die deze goddelijke boodschap inhield, ging hij verder en bereikte uiteindelijk de berg Horeb, waar hij een dieper inzicht in Gods wezen kreeg (zie 1 Kon., hfdst. 18 en 19).  Als Elia vol zelfmedelijden onder de boom was blijven zitten zou de wereld nooit de geestelijke bezieling van zijn daden gekend hebben. Laat dit niet zien hoe belangrijk het is om vol te houden, niet alleen in ons eigen belang, maar ook in dat van anderen? Hoe zwaar de weg ook is? Mrs. Eddy, onze leidsvrouw, heeft dat zeer zeker gedaan. Hoewel zij de ene beproeving na de andere te verduren had, gaf zij zich niet gewonnen en gaf niet op.

Geen opmerkingen: