woensdag 1 februari 2012

Communicatie


Waar komen antwoorden aan het licht? Uiteraard altijd in het individuele bewustzijn; waar anders zouden de oplossingen voor de problemen van de wereld gevonden kunnen worden dan in de gedachten van de mensen. In het evangelie van Johannes lezen we over de Christus zoals die door Jezus aangetoond werd: “Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een ieder mens, komende in de wereld.” (Joh. 1:9) In werkelijkheid bezit ieder mens dit licht en zo wordt het ons steeds duidelijker dat communicatie niet langer gezien moet worden als eenrichtingsverkeer. De antwoorden op de problemen van de wereld kunnen eenvoudigweg niet gevonden worden als de ene persoon voorschrijft aan de ander hoe het moet gebeuren; uitwisseling is vereist - uitwisseling van het licht dat in ieder mens aanwezig is. En wat doet licht? Het verdrijft de duisternis. Het verdrijft twijfel en angst. En als deze obstakels eenmaal uit de weg zijn geruimd, dan is er beweging. Beweging met een geweldige stuwkracht - een kracht die ons naar volgende eeuwen kan brengen vol verwachting en met blijvende oplossing voor de noden van de mensheid. Dit is de wijze waarop Christian Science naar de mensheid uitreikt in de wereld van vandaag!

Geen opmerkingen: