woensdag 8 februari 2012

Bereidheid


Wanneer iemand meent dat de problemen van de wereld te groot of te overweldigend lijken en zijn eigen kunnen zo zwak is dat hij liever aan de kant blijft staan, denk dan aan het Bijbelverhaal van de zeventig discipelen, die door Jezus vol verwachting werden uitgezonden. Zij vervulden hun missie en keerden terug met vreugde. Alles wat we nodig hebben, is dezelfde bereidheid om tot de discipelen gerekend te worden en een enthousiaste getuige te zijn van de macht en tegenwoordigheid van de Christus. Jezus heeft ons de weg gewezen om twijfel en falen achter ons te laten en met hem te kunnen zeggen: “Mijn Vader werkt tot nu toe, en ik werk ook.” (Joh. 5:17)  Wanneer we enig begrip hebben van de genezende kracht van de ene God met Zijn universele familie dan weten we dat onsterfelijke vrede zoals Jezus ons dat  aangetoond heeft binnen ons bereik is. In werkelijkheid regeert de Christus onafgebroken.

Geen opmerkingen: