maandag 23 januari 2012

Zoete beraadslaging


In het eerste boek van Samuel lezen we het verhaal van Nabal, een rijk, maar onhoffelijk man en zijn ootmoedige vrouw Abigail.Toen zij zich nederig neerboog voor David, die de uitdaging van Nabal met geweld wilde afstraffen, zeggende “Och mijn heer, mijne zij de misdaad”, hiermede de zonden van haar echtgenoot op zich nemend, raakte zij het hart van David. Zijn kwaadheid verdween. Abigail had bloedvergieten voorkomen, niet door het zwaard, maar door zachtheid.
De Bijbel vestigt de aandacht op de goddelijke macht van Christelijkheid. Vriendelijkheid, ootmoed, toewijding en tederheid dringen, gelijk lichtstralen, door de wolken van vrees en tweedracht heen. De eigenschappen van Liefde zijn onze ware rijkdom, onze werkelijke kudden vee, die op de grazige weiden, aan zeer stille wateren grazen. Verdraagzaamheid, flinkheid en vriendelijkheid van de ene zaken firma jegens de ander, het geduld door een echtgenoot jegens zijn vrouw getoond of door de ene vriend jegens de ander, zal de donkere wolken van toorn en drift uiteenjagen en het gedachtelijk mechanisme herstellen. De Psalmdichter zong (Ps. 55:15): “Wij, die te zamen in zoetigheid heimelijk beraadslaagden; wij wandelden in gezelschap ten Huize Gods.” De zoete beraadslaging van Waarheid spreekt tot het menselijk bewustzijn, spreekt tot ons van ‘s mensen volmaaktheid als het kind van God en herinnert ons aan de banden van vriendschap en liefde, die Gods kinderen verenigen. Wanneer wij aandacht schenken aan en ons open stellen voor de Christus, bedaren de stormen van toorn en zegeviert Liefde.

Geen opmerkingen: