dinsdag 31 januari 2012

Zelfonderzoek


We kennen allemaal uitdrukkingen als ‘praatjes vullen geen gaatjes’ en ‘geen woorden maar daden’, en daar spreekt een soort menselijke wijsheid uit. Maar als in onze woorden iets doorklinkt van echte christelijke liefde en genegenheid, dan zijn die woorden goud waard. Dan zijn die woorden doortrokken van dezelfde genezende kracht als onze gebeden en daden en komen uit dezelfde goddelijke bron voort. De oproep aan alle christenen komt hierop neer, God en de mensheid lief te hebben. Gehoor geven aan die oproep, hoe eenvoudig dat ook lijkt, vereist gewetensvol zelfonderzoek. Zo kunnen we ons afvragen of we onze liefde voor God wel weerspiegelen in onzelfzuchtige liefde voor onze medemens. Kan hij werkelijk die liefde uit onze daden en woorden afleiden? Resoneert in onze woorden evenveel liefde als er substantie is in de waarheid die wij verkondigen? In alle werken van Mrs. Eddy over de leer van Christian Science wordt gezinspeeld op de ontoereikendheid van de letter - woorden - zonder de geest. In Wetenschap en Gezondheid blz. 113 zegt zij: “De letter van de Wetenschap bereikt de mensheid tegenwoordig in ruime mate, maar de geest ervan komt slechts zeer geleidelijk. De kern, het hart en de ziel van Christian Science is Liefde. Zonder Liefde is de letter niets anders dan het dode lichaam van de Wetenschap - levenloos, koud, onbezield.”

Geen opmerkingen: