dinsdag 10 januari 2012

Toepassing


Gebrek aan tijd is evenmin werkelijk of door God ingesteld als gebrek aan wijsheid of gebrek aan iets anders. God kent de eeuwigheid, niet de tijd. Gemoed kent de oneindigheid, niet de beperking. Waarom onze jaren verspillen met aandacht schenken aan het voorbijgaande, het tragische en het nutteloze, wanneer de alheid van God en Zijn eeuwige schepping er op wacht, dat wij ons hiervan bewust zullen worden en haar zullen aanvaarden? Ingewikkelde metafysische verhandelingen, gezellig, nutteloos gepraat over Christian Science - zijn armelijke surrogaten voor het leren begrijpen en naleven van de diepgaande en wetenschappelijke leringen van ware Christian Science. Het verlangen rechtvaardig te zijn, liefde, intelligentie, reinheid in woord en daad tot uitdrukking te brengen, moet groot genoeg zijn om ons voortdurend tot inspanning aan te sporen. Dit verlangen moet al onze belangstelling, tijd, ijver en bedoelingen in beslag nemen. In Wetenschap en Gezondheid zegt Mrs. Eddy (blz. 448): “Het goede te verkondigen en verkeerd te leven is dwaas bedrog, waarmee wij onszelf het meest schaden.” In Miscellany blz. 158 staat: “ De meeste mensen hebben mooie woorden, en sommigen brengen hun woorden in toepassing”! Laten wij ons voegen bij degenen, die ‘hun woorden in toepassing brengen’!

Geen opmerkingen: